aktuálně


plánujeme


z archívu


o nás


kontakty


přátelé


ŠANCE Mosty u Jablunkova

20. čerence 2019
"Jablunkovským průsmykem, obchodní stezkou u Uher, projíždí kupecké vozy. Vezou nedobré zvěsti. Píše se rok 1526 ..."

Ano i letos ožilo srdce bývalé Jablunkovské hraniční pevnosti v Mostech u Jablunkova životem časů Třicetileté války. Už čtvrtým rokem zde naši přátelé ze spolku Šance pro Šanci uspořádali den "živé historie" a na pomoc si sezvali skupiny nadšenců vojenské historie z Čech, Polska i Slovenska, aby zde předvedli něco z válečného umění i vojenského nejrůznějších oddílů 16. - 17. století.
A protože nejen válkou živ je člověk, uprostřed vojenského tábořiště vznikla i dobová kuchyně, splétala se tu lana, barvila vlna, pracoval zbrojíř a polní kovář, a náš spolek u Člověka předvedl návštěvníkům polní prádelnu a přádelnu i dílnu drobného řemeslníka. Spřádal, tkal, mykal, vařil černé mazlavé mýdlo a skvěle se u toho bavil.


Archeopark Chotěbuz Podobora

1. června 2019
Celodenní program pro veřejnost uspořádal spolek U člověka na pozvání správců archeologického skanzenu Muzea Těšínska dne 1. června 2019 v objektu Archeoparku v Chotěbuzi - Podoboře.

Po celou neděli se mohli návštěvníci nad rámec běžných prohlídek seznámit i s tradičními technikami zpracování ovčí vlny. Učili se stříhat, prát, mykat i rozčesávat tuhé vlákno beskydských ovcí. Spřádali jej po slovanském způsobu na jednoduchých vřetenech s přesleny, i metodou pozdního středověku a předindustriálního novověku na spřádacích kolech a kolovratech. Hotovou přízi se pak pokoušeli natáhnout osnovou na nejrůznější stavy a stávky, tkací karty a hřebeny a následně utkat pruh vlněného sukna způsobem, jaký používali naši předkové postupně od počátku středověku až do nástupu průmyslové revoluce.


4. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ - PIEŠŤANY

15. - 20. května 2019
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam
4. projektové setkání partnerů projektu "Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam"
bylo plně v režii hlavního projektového koordinátora
sdružení "Tradičné ľudové umelecké remeslá" ze slovenského Leopoldova.


Sdružení Tradičné ľudové umelecké remeslá (založeno roku 2006) podle svých slov především "podporuje všechny příznivce starých a krásných řemesel, kteří je díky svému nadšení udržují při životě."
V praxi to pak znamená, že se po celá ta léta vlastní existence intenzivně věnují jejich propagaci a prezentaci.
Např. organizováním mezinárodních festivalů tradičních řemesel a lidové kultury, pořádáním pracovních skupin, školení a workshopů jak pro širokou veřejnost tak pro organizace pečující o seniory, osoby s hendikepem nebo lidi ze sociálně vyloučených skupin. Spolupracují s řemeslníky ze Slovenska i ze zahraničí, s domovy sociálních služeb, se spolky zabývajícími se historickými řemesly i tradiční lidovou kulturou.
Festival tradičních uměleckých řemesel v Piešťanech
U příležitosti pořádání už 11. ročníku Festivalu tradičních uměleckých řemesel v Piešťanech se všichni projektoví partneři a jejich přidružené organizace sešli, aby si během šesti dní na vlastní kůži vyzkoušeli, co všechno obnáší organizování a aktivní účast na festivalu takového rozsahu.
Festival řemesel v Piešťanech Festival řemesel v Piešťanech
Kromě legislativně-organizační problematiky jsme měli možnost ověřit si v praxi nutnost budování spolehlivé, pestré a dostatečně početné základny přidružených organizací, spolků a jednotlivců. Takových, kteří dodrží domluvené termíny, nemění předem domluvené podmínky a kteří jsou ochotni za každého počasí a po celé dny trvání festivalu nadšeně a přátelsky prezentovat svou tvorbou i konkrétní tradiční řemeslo. Ty skutečné srdcaře je nutné si následně hýčkat, protože právě oni tvoří základní ideu i náladu každého takového festivalu. Video z akce.
Že to není nic snadného, ani za příjemných slunečných dní, které tentokrát v Piešťanech panovaly, si každý z partnerů po tři dny trvání festivalu vyzkoušel sám ve svém stánku.
Krásná zkušenost. DĚKUJEME!
Festival řemesel v Piešťanech Festival řemesel v Piešťanech Festival řemesel v Piešťanech
Festival řemesel v Piešťanech Festival řemesel v Piešťanech Festival řemesel v Piešťanech
Erasmus+


Spolek U člověka u mateřinek

22. března 2019
Milou návštěvu uvítal Spolek oživlé historie a tradičního řemesla U člověka jednoho chladného jarního dopoledne v polovině měsíce března.
Skupinka dětí z mateřské školy v Pražmě si přišla poslechnout vyprávění o ovečkách, vlně, stříhání, spřádání i tkaní ... tak jak to dělaly naše prababička a pradědové v časech,
kdy ani naši rodiče nebyli na světě.
Děti z mateřské školy U člověka Děti z mateřské školy U člověka
Necelé dvě desítky "mrňousků" nadšeně zkoušely prastaré řemeslné techniky týkající se získávání vlákna z vlněné střiže. Zkoušeli vyčesávat vlastní česance, spřádat na vřetenu i kolovrátku, tkát na tkacích rámech i popruhovačích. Nadšeně, odhodlaně a se vší vervou dětem tohoto věku vlastní.
Děti z mateřské školy U člověka Děti z mateřské školy U člověka Děti z mateřské školy U člověka


3. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ - GLIWICE

15. - 18. března 2019
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam
Hostitelskou organizací v pořadí třetího setkání partnerů projektu
"Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam"
se stalo "Stowarzyszenia Forum Ceramików" z polských Gliwic.


Spolek Stowarzyszenia Forum Ceramików vznikl už v roce 2003 jako neformální sdružení fyzických osob založené na podporu všech činností, lidí a myšlenek, u nichž je keramika základním prvkem jejich existence.
Sdružení (od roku 2005 už jako oficiálně zaregistrovaný spolek) podle slov svých zakládajících členů funguje pro všechny, kteří hledají kontakt s kulturou i tvořivostí, bez ohledu na věk, pohlaví a vzdělání.
"Naší hlavní filozofií je idea sdílení dovedností, talentů a vlastní vášně takovým způsobem, aby se stala zdrojem vzájemného objevování, sebezdokonalování i radosti ze sdílení."
Stowarzyszenia Forum Ceramików GLIWICE
Další z ryze pracovních setkání, naplněných nejen tvůrčí prací s keramickou hlínou, ale hlavně vzájemnou výměnou zkušeností při organizaci a vedení arteterapeutických dílen a workshopů, při pořádání sympózií a tématických výstav, při sdružování řemeslníků a výtvárníků nejen keramických oborů a mnoha dalšího. DĚKUJEME.
Gliwice Práce s hlínou Práce s hlínou
Erasmus+


Spolek U člověka v Centru sociálních služeb v Českém Těšíně.

30. října 2018
Dne 30. října 2018 jsme přijali milé pozvání uživatelů Domova pro seniory k návštěvě Centra sociálních služeb v Českém Těšíně. Při té příležitosti jsme se přímo na místě společně se všemi oficiálními i "polooficiálními" členy spolku opět vrátili v čase a oživili jednu z nejstarších činností obyvatel podbeskydských vesnic - zpracování ovčí vlny.
Spolek  U člověka v CSS v Českém Těšíně Spolek  U člověka v CSS v Českém Těšíně Spolek  U člověka v CSS v Českém Těšíně
V krátkém pásmu prokládaném lidovými písněmi, veršovánky i říkladly, jsme stručně shrnuli historii zpracování tohoto tradičního textilního materiálu. Došlo na stříhání, praní a vochlování, spřádání i tkaní.
A kdo měl chuť a náladu, mohl si všechno pěkně v klidu a v přátelské atmosféře vyzkoušet s námi.
Spolek  U člověka v CSS v Českém Těšíně Erasmus+


2. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ - TUPESY

19. - 22. října 2018
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam
Druhé nadnárodní setkání partnerů projektu "Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam", tentokrát s pracovně - vzdělávacím programem, se uskutečnilo ve dnech 19. - 22. října 2018 v českých Tupesích na Uherskohradišťsku. Jeho hlavní náplní bylo seznámení účastníků projektu s jednou z výjimečných řemeslných památek slovácké lidové kultury - s TUPESKOU KERAMIKOU.
Počátky majolikové keramiky nacházíme v Slováckém regionu už v průběhu 16. století, ale skutečný rozmach zaznamenala až na počátku století 20. a to konkrétně v obci Tupesy. Zde je pevně spjata se jménem hrnčířské rodiny Jaroslava Úředníčka. Právě její členové postupně vtiskli malované keramice charakteristický ráz typický nejen sytými barvami v odstínech modré, žluté, červené a zelené, ale i ustálenými motivy (např. tupeská růže ), které se v malých obměnách na Tupeské keramice opakují prakticky dodnes.
Muzeum Tupeské keramiky Malování tupeské keramiky Práce s hlínou
Jednotliví účastníci projektového setkání tak měli díky vstřícnosti provozovatelů Muzea Tupeské keramiky možnost se nejen dokonale seznámit s historií tohoto svébytného řemesla, ale i prakticky si vyzkoušet celý proces výroby tupeské keramiky, od točení na kruhu, přes polévání glazurami, až po konečnou, tak charakteristickou malbu.
Pro keramiky a hrnčíře zajímavé obohacení jejich dosavadní praxe, pro ostatní řemeslníky i "teoretiky" nezapomenutelný zážitek z mnohdy prvního kontaktu s hrnčířskou hlínou. DĚKUJEME.
Erasmus+


Len, kopřiva, konopí. Čas sklizně.

září / říjen 2018
Na konci léta nadešel čas pro sklizeň lnu. V plné zralosti, aby kromě vlákna bylo možné sklidit i cenná lněná semena, se rostliny ručně vytrhaly, tobolky se semeny oddělily a stonky rozložily na řádky, na kterých se budou po následujících šest týdnů rosit a obracet.
Sklizeň lnu konopí
Asi o měsíc později dozrálo i konopí. Téměř tři metry vysoké mohutné stonky se sklízely o poznání obtížněji a i v tomto případě bylo žádoucí vedle stonků získat i co nejvíce semen a zelených listů. Konopná semena pro své jedinečné nutriční hodnoty, list v lihovém nebo mastném základu jako výborný tradiční lék kloubních nebo svalových onemocnění. I u konopí, aby bylo možné oddělit vlákno od pazdeří, bylo nutno stonky máčet. Právě působením bakterií a enzymů, které se ve vlhkém prostředí přirozeně množí, dochází k rozvoji hnilobných procesů a k postupnému narušování a uvolňování dřevitých součástí stonků. Vzhledem k mohutnosti konopných stonků jsme v tomto případě dali přednost před rosením máčení ve vodní lázni.
Sklizeň kopřivy, vycházejíc ze zkušeností odborných pracovníků muzea v Novém Jičíně jsme odložili na zimu. (viz. vynikající publikace Václava Michaličky z Muzea Novojičínska s názvem Kopřiva. Plevel, který šatil. Nový Jičín 2017). U jemného kopřivového vlákna je totiž mnohem šetrnější, když onu rosící a rozvolňovací fázi pazdeří od nitě ponecháme na přírodě.


1. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ

14. - 17. září 2018
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam
První nadnárodní setkání partnerů projektu "Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam" se uskutečnilo ve dnech 14. - 17. září 2018 v České republice a jeho organizačním zajištěním byl pověřen právě náš Spolek oživlé historie a uměleckého řemesla U ČLOVĚKA.
V samém srdci Beskyd, v katastru obce Komorní Lhotka, v rodinném prostředí horského hotelu Santis jsme uvítali své projektové partnery z rozličných koutů Evropy. Nesmírně vřelé bylo přivítání se jak s kordinátory projektu ze sdružení Tradičné ľudové umelecké remeslá ze slovenského Leopoldova, tak se členy Stowarzyszenia Forum Ceramików z polských Gliwic nebo zástupci Clubu Kreatornica z téměř tisíc kilometrů vzdálené Srbské Kovačice.
Projektoví partneři před hotelem Santis pracovní jednání
Většinu času následujících dní vyplnily vzájemné rozhovory a pracovní jednání jednotlivých partnerů i koordinátorů, upřesňující jak programově-ideovou stránku projektu, tak záležitosti organizační nebo administrativní.
Vzácné volné chvíle mezi jednotlivými jednáními jsme se pokusili vyplnit činnostmi pro náš spolek typickými.
Například návštěvou Archeoparku v Chotěbuzi - Podoboře, (jedné z nejdéle a nejsystematičtěji prozkoumávané archeologické lokalitě v Těšínském Slezsku), kde jsme své přátele ve stručnosti seznámili nejen s principy teréního průzkumu a následného vyhodnocování výsledků archeologova bádání, ale i s možnými nástrahami při pokusech o jejich uvádění do názorné praxe (v rámci tzv. experimentální archeologie).
Archeopark Chotěbuz - Podobora Poznáváme krásy Beskyd
V trošku stísněných podmínkách horského hotelu jsme se pokusili zrealizovat i drobnou ukázku některých z našich aktivit z akcí pro veřejnost a k veliké radosti všech zúčastněných (především těch nejmenších) se k nám naši projektoví partneři nadšeně připojili.
Krásné podzimní počasí a horská lesnatá krajina způsobila, že nikdo z projektových partnerů neodolal nabídce "krátké" dopolední procházce po okolí. Ta se sice nad očekávání protáhla do pozdních odpoledních hodin, ale i taková je tvář Beskyd.
Bylo to krásné a moc příjemné setkání se srdečnými a velkorysými lidmi. Děkujeme za vstřícnost, za nadšení i shovívavost a bude nám ctí se s VÁMI potkávat i na setkáních příštích. DĚKUJEME !
Workshop
Erasmus+


Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam
Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam
Spolek oživlé historie a uměleckého řemesla U ČLOVĚKA
se stal pro období 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
jedním z partnerů projektu
"Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam".

Projekt byl otevřen v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus +
v oblasti Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých
pod koordinací sdružení Tradičné ľudové umelecké remeslá - Leopoldov, Slovensko.
Erasmus+


ŠANCE 1648

21. července 2018
Šance 1648
Stalo se tradicí, že rok co rok uprostřed léta ožívají rozvaliny Velkých Jablunkovských Šancí životem časů Třicetileté války. Časů, kdy mohutné zdi hraniční obranné pevnosti s ozbrojenou posádkou, čítající v době svého největšího rozkvětu na čtyři stovky vojáků, chránily hranici slezského knížectví Těšínského.
V letošním roce se členové spolku oživlé historie a tradičního řemesla U člověka rozhodli aktivně podpořit dlouholeté úsilí svých přátel ze zájmového spolku "Šance pro šanci", kteří se snaží torzo této významné vojenské památky vzkřísit a uvést do širšího povědomí veřejnosti. I proto každoročně "povolávají do zbraně" skupiny nadšenců historického válečného umění z různých koutů Čech, Polska i Slovenska aby zde, na symbolickém česko-polsko-slovenském trojmezí, rozbili své stanové tábory.
Šance 1648 spolek U člověka Šance 1648
Po několik dní zde společně táboří, hodují, diskutují a především pilně nacvičují, aby v sobotu 21. července 2018 dokázali celé opevnění přenést do poloviny 17. století a přiblížit návštěvníkům, jak vypadal jeden obyčejný den v obranné pevnosti na zemské hranici Těšínského Slezska. A protože nejen válkou živ je člověk a aby čekání na jednotlivá vystoupení posádky nebylo tak dlouhé, Spolek oživlé historie a tradičního řemesla U člověka zabydlel "podhradí" a pokusil se okolopřihlížející zájemce vtáhnout do o něco poklidnějšího každodenního života venkovského člověka raného novověku.
Na malém prostranství si tak nejen děti mohly vyzkoušet různé způsoby zpracování ovčí vlny od spřádání na jednoduchých vřetýnkách, přes tkaní na tkalcovských stavech a stávcích. Vázaly šňůrky, tkaly tkanice i pásky na hřebenech i na karetách.
Prádelna a dobová mýdla Tkaní na tklacovském stavu Tkaní na tklacovském stavu
A vedle "přádelny" tu byla i malá prádelna s podivně "vonícími" jádrovými mýdly, vyráběnými podle původní receptury ze skopového tuku a dřevěného popela.
Zájemci se mohli dozvědět něco o bylinkách a dobovém léčitelství a pokud někoho přepadl hlad, měl možnost ochutnat ukázky z dobové gastronomie, anebo si sám vyzkoušet výrobu obilné placky na rozpálených kamenech. S medem, nebo jen tak se solí a s bylinkami ... chutnaly všem.
Placky


CHLEBOVÉ PLACKY

červenec 2018
K nejkrásnějším okamžikům dovolených a prázdnin bezpochyby patří chvíle strávené v přírodě u plápolajících ohňů (nebo zahradních grilů). Ale člověk nemůže každý den večeřet opečené párky nebo marinované steaky, tak proč nezkusit něco úplně nového a přitom starého jak lidstvo samo?
Něco, na čem si pochutnával už neolitický lovec, čím si večery zpestřovali pasáčci ovcí a krav, co drželo při životě vojáky všech v dějinách vedených válek?
Zkusme OBILNÉ PLACKY !
Není to nic složitého. Stačí několik hladkých plochých kamenů na kterých rozděláme oheň a necháme alespoň půl hodiny rozpalovat. Mezitím smícháme trošku mouky s vodou, špetkou soli a kmínu a zpracujeme na tuhé hladké těsto. To rozválíme na tenké placky, podobně, jako když připravujeme těsto na nudle. Pak stačí z kamenů shrábnout doutnající uhlíky, omést z nich popel a placky na kameny rozložit. V okamžiku, kdy se na spodní straně placky vytvoří jemná světlá kůrka a začnou se objevovat tmavší puchýřky, můžeme obrátit a opéct i po druhé straně. Čím jsou kameny rozpálenější, tím dřív je hotovo. A aby tak rychle nechladly, nechejme si vždycky mezi kameny mezeru, ve které udržujeme mírný oheň.
Obilné placky na kameni Obilné těsto ovinuté kolem prutu
A pokud jste opravdu hodně netrpěliví, omotejte tenký pásek těsta kolem hladkého, třeba lískového prutu a opékejte nad uhlíky jako špekáčky. Dočkáte se výsledku o něco dřív. Obilné placky můžeme jíst na milióny způsobů. Ty první většinou zmizí okamžitě a na sucho. Ale u dalších můžeme experimentovat. Na placky z hrubší celozrné mouky je výtečné sádlo se škvarkama, s česnekem a s majoránkou. Anebo kus měkkého sýra s červenou řepou a listovým salátem. Placky z jemné pšeničné mouky jsou vynikající s medem nebo s švestkovými povidly a s mákem. Těch možností je opravdu nekonečně mnoho a objevovat ten svůj jediný originální a nejlepší je skutečný gurmánský zážitek. Zvlášť pro děti!