U člověka, Spolek oživlé historie a tradičního řemesla.
logo U člověka Vincek a drozd

O nás aktuálně projekty přátelé kontakt

O NÁS

Na samém počátku byla obyčejná láska k přírodě a k časům minulým. Občasná setkávání skupiny přátel, kteří pro radost svou a hlavně svých dětí trávili volný čas uprostřed beskydské přírody hrou "na kdysi". V průběhu let se z ryzího nadšení stala chuť oživit ono dědictví, které nám tu naši předkové zanechali a v co nejpřívětivější podobě předat generacím následujícím.
A tak se roku 2017 z původního ryze zájmového uskupení stal regulérní spolek zapsaný podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Od těch dob organizujeme setkávání milovníků přírody a nadšenců oživlé historie (living history). Pořádáme nebo se účastníme předváděcích akcí prastarého způsobu života. Organizujeme výlety za poznáním, zájmová setkávání, tvůrčí dílny původních řemeslných technik. Pro děti, pro dospělé, pro seniory, pro osoby jakkoliv znevýhodněné.
Všemi způsoby se vám zkrátka snažíme dokázat, že láska k přírodě a víra v člověka a v jeho schopnosti si nemusí nutně protiřečit. Že je možné smířit tyto dva zdánlivé protipóly a nastolit mezi nimi harmonický, vzájemně se respektující vztah. A počátky lidských dějin nám jsou velikou inspirací.
Děláme to, co nás baví a budeme rádi, pokud se k nám se stejným nadšením připojíte i vy.

UKÁZKY NAŠICH PROGRAMŮ


HRY A HRAČKY ČASŮ DÁVNO MINULÝCH


Víte co jsou to astragály? A jak dlouho jsou na světě šachy? Dokážete roztočit káču, tlouct špačky, projít se na chůdách? Jak těžký život vedli středověcí kejklíři? A proč se vlastně míč nedokázal až do 19. století odrazit od země?
Na tyto a spoustu dalších otázek se vám pokusíme odpovědět v rámci programu Hry a hračky časů dávno minulých.
Jeho součástí bývají tvůrčí řemeslné dílny "Vyrob si svou hračku" (koníka na tyči, panenku, turnajový větrník...apod.).

ULIČKA ŘEMESEL


Vyzkoušejte si na vlastní kůži krušná tovaryšská vandrování od jednoho cechovního mistra k druhému. Pokuste se složit tovaryšskou zkoušku z řemesla hrnčířského, pekařského, nebo brašnářského. Jak asi uspějete u přadlen, tkalců nebo ranhojičů?
Tento program je v podstatě řadou tématických řemeslných dílen, kde si vyzkoušíte vlastní schopnosti i manuální zručnost. Dozvíte o výjimečných kvalitách přírodních materiálů i mnohé o prvopočátcích každého konkrétního řemesla nebo o dějinách cechovního systému jako takového.

KOUZLO VLNY


Jsme z Beskyd a bylo by popřením naší identity, kdybychom některý ze zpracovaných námětů nevěnovali právě chovu ovcí a zpracování ovčí vlny.
Celé představení je opět pojato jako jedna velká řemeslná dílna, kde se naučíte vlnu nejprve vyčistit a vyčesat, následně spříst, utkat na stavech nebo stávcích a nakonec i zvalchovat v pevné vlněné sukno, co nepropustí vlhkost ani chlad.