logo U člověka Vincek a drozd

O nás aktuálně projekty přátelé kontakt

PŘÁTELÉĽUDOVÉ REMESLA

Jedno z nejznámnějších a nejaktivnějších sdružení na Slovensku podporující všechny příznivce a provozovatele tradičních řemesel i původní lidové kultury.CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Český Těšín, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o. vzniklo v roce 2012 sloučením dvou příspěvkových organizací - Domova pro seniory Český Těšín a Sociálních služeb Český Těšín. Jeho zřizovatelem zůstalo město Český Těšín.
Organizace se stala na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje registrovaným poskytovatelem následujících sociálních služeb: domova pro seniory, pečovatelských služeb a osobní asistence.KREATORNICA

Srbský kreativní klub nabízí všem svým členům svobodný individuální prostor, ve kterém vytváří autentická ručně vyráběná umělecká díla. Jako neformální asociace existuje již několik let a začátkem října 2012 byla oficiálně zaregistrována jako sdružení.
Umělecké řemeslo, fotografie, kresba ... to všechno jsou oblasti, jimiž se zabývají a které dosud viděly tisíce lidí na různých výstavách nejen v Srbsku, ale i v zahraničí.


Šance pro šanci, z.s.

ŠANCE PRO ŠANCI, z.s.

Spolek "Šance pro šanci, z.s." vznikl z iniciativy odborné veřejnosti a dalších nadšenců za účelem záchrany, postupné revitalizace a především větší kulturní propagace kulturní památky Velké (Jablunkovské) šance.Stowarzyszenia Forum Ceramików GLIWICE

"Stowarzyszenia Forum Ceramików" vzniklo v polských Glivicích v roce 2003 jako neformální sdružení fyzických osob založené, podle svých slov, na podporu všech činností, procesů, jevů, lidí a myšlenek, u nichž je keramika základním prvkem jejich existence. Sdružení, od roku 2005 už jako oficiálně zaregistrovaný spolek, funguje pro všechny, kteří hledají kontakt s kulturou i tvořivostí, bez ohledu na věk, pohlaví a vzdělání. Jeho hlavní filozofií je idea sdílení dovedností, talentů a vlastní vášně takovým způsobem, aby se stala zdrojem vzájemného objevování, sebezdokonalování i radosti ze sdílení.ZSS ZELENÝ DOM Skalica

Zařízení sociálních služeb ZELENÝ DOM ze slovenské Skalice (Trnavský kraj) je nízkokapacitním zařízením rodinného typu, které poskytuje denní i celoroční péči osobám (dětem i dospělým) s různými formami mentálního nebo fyzického postižení. Je zařízením, které se zaměřuje na každého konkrétního člověka a snaží se přizpůsobit podmínky péče jeho konkrétním a v čase se neustále měnícím potřebám, tak, aby se co nejvíce přiblížil péči rodinné.FAJN ART Námestovo

Skupina řemeslníků a výtvarníků s výrazným uměleckým rukopisem, tvořící převážně ze starých recyklovaných materiálů autentická výtvarná díla. Současně představitelé recesistické fantaziologické společnosti a tvůrci unikátního hudebního tělesa "Ambientárium", čerpajícího inspiraci (vizuální i obsahovou) z éry vědecko-technické revoluce konce 19. století.MUZEUM TUPESKÉ KERAMIKY

Muzeum Tupeské keramiky se nachází v objektu, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy. Jeho součástí je dobová expozice, obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr je umístěna současná výrobna keramiky i se vzorkovou prodejnou.