logo U člověka aktuální fotografie
aktuálně


plánujeme


z archívu


O nás


kontakty


přátelé


O NÁS


Na samém počátku byla obyčejná láska k časům minulým. Občasná setkávání skupinky přátel dospělých i dětí a trávení volného času hrou "na kdysi".

V průběhu let se z nekritického obdivu stala pokora, z úvodního úžasu úcta a z ryzího nadšení odhodlání. Odhodlání přijmout ono dědictví, které nám tu naši předkové zanechali. Rozhodli jsme se nenechat jej upadnout do hloubky zapomnění, ale naopak vzkřísit, oživit a v té nejpřívětivější podobě předat generacím následujícím.

A tak se roku 2017 z původního ryze zájmového uskupení stal regulérní spolek zapsaný podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Studujeme prameny, organizujeme setkávání, pořádáme nebo se účastníme předváděcích akcí prastarého způsobu života. Pro děti, pro dospělé, pro seniory i pro skupiny osob sociálně nebo zdravotně znevýhodněných. Organizujeme výlety za poznáním, zájmové kroužky i kreativní kurzy původních řemeslných technik. Hledáme pamětníky i mistry tradičních řemesel. Vyjíždíme do terénu k lidem, kterým zdravotní stav nebo sociální podmínky neumožňují účastnit se velkých veřejných akcí a pořádáme pro ně tvořivá setkání naplněná tvůrčí prací a vyprávěním o životě předků.

Děláme to, co nás baví a největší zadostiučiněním pro nás bude, pokud se k nám se stejným nadšením a odhodláním připojíte i VY!